PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Trưởng Phòng: PGS.TS. Nguyễn Trường An

Phó Trưởng Phòng: ThS. Ngô Văn Đồng

Trưởng Phòng Đào tạo Đại học qua các thời kỳ:

            - BS. Nguyễn Văn Tự                        (trước 1975)

            - BS. Lê Văn Bách                             (1975-1977)

            - GS.TS. Phạm Khắc Lâm                (1977-1978)

            - BS. Lê Ngọc Anh                            (1978-1986)

            - PGS.TS. Lê Viết Khoa                    (1986-1988)

            - BS. Văn Học Tấn                            (1988-1993)

            - PGS.TS. Phạm Văn Lình               (1993-1997)

            - PGS.TS. Nguyễn Hữu Kỳ               (1997-2004)

            - PGS.TS. Hoàng Khánh                  (2004-2007)

            - PGS.TS. Hoàng Văn Ngoạn          (2007-2012)

            - PGS.TS. Nguyễn Trường An         (từ 2012 - nay)

 

1. Đặc điểm, tình hình                              

   - Tên đơn vị: Phòng Đào tạo Đại học

   - Địa điểm trụ sở chính: Trường Đại học Y Dược, số 06 đường Ngô Quyền, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

   - Quá trình thành lập: Đơn vị được thành lập ngay từ năm 1957, khi thành lập được gọi là Phòng Giáo vụ, sau đó đổi tên thành Phòng Giáo vụ - Công tác sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học – Công tác Sinh viên, từ năm học 2014-2015 được tách ra và đổi tên thành Phòng Đào tạo Đại học.

   - Tóm tắt cơ cấu, tổ chức: hiện nay Phòng có 17 cán bộ công chức (trong đó có 15 cán bộ biên chế của Phòng, 02 cán bộ biên chế của Bộ môn kiêm nhiệm công tác tại Phòng). Có 01 PGS.TS, 01 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ, 09 Đại học). Các cán bộ trong phòng chủ yếu là tham gia giảng dạy 50% và làm công tác quản lý 50%.

2. Quá trình phát triển

   Phòng Đào tạo Đại học giai đoạn trước năm 1998 chỉ quản lý công tác đào tạo của ngành Y đa khoa. Từ năm 1998 đến nay, Phòng Đào tạo Đại học trực tiếp quản lý công tác đào tạo các ngành và chuyên ngành trong nhóm ngành khoa học sức khoẻ với quy mô đào tạo hiện nay khoảng 10.200 sinh viên. Cán bộ biên chế của phòng hầu hết thuộc mã ngạch giảng viên (vừa tham gia công tác quản lý, vừa tham gia công tác giảng dạy). Đội ngũ cán bộ của đơn vị được quy hoạch theo hướng phát triển đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đã đào tạo được hầu hết các cán bộ có trình độ từ thạc sỹ trở lên, chuyên viên chuyên trách cho từng chuyên ngành. Đội ngũ cán bộ đảm nhiệm tốt chức năng nhiệm vụ của Nhà trường giao phó.

3. Chức năng nhiệm vụ

   Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác mở các ngành mới, xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết cho các ngành, quản lý chương trình, kế hoạch đào tạo theo năm học và theo học chế tín chỉ, thực hiện công tác đào tạo đại học theo niên chế đơn vị học trình và theo học chế tín chỉ.

4. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

4.1. Danh hiệu thi đua

   - Từ năm 2006-2014: Tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc

   - Năm học 2006-2007: Có 08 chiến sỹ thu đua cấp cơ sở

   - Năm học 2007-2008: Có 08 chiến sỹ thu đua cấp cơ sở, có 01 chiến sỹ thu đua cấp Bộ

   - Năm học 2008-2009: Có 08 chiến sỹ thu đua cấp cơ sở

   - Năm học 2009-2010: Có 11 chiến sỹ thu đua cấp cơ sở

   - Năm học 2010-2011: Có 08 chiến sỹ thu đua cấp cơ sở, có 01 chiến sỹ thu đua cấp Bộ

   - Năm học 2011-2012: Có 10 chiến sỹ thu đua cấp cơ sở

   - Năm học 2012-2013: Có 13 chiến sỹ thu đua cấp cơ sở

   - Năm học 2013-2014: Có 14 chiến sỹ thu đua cấp cơ sở

4.2. Hình thức khen thưởng

   - Năm học 2004-2005: Tập thể được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

   - Năm học 2009-2010: Tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

   - Năm học 2006-2007: Có 01 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

   - Năm học 2007-2008: Có 01 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 01 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

   - Năm học 2008-2009: Có 01 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba

   - Năm học 2009-2010: Có 01 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

   - Năm học 2010-2011: Có 01 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 01 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Y tế

   - Năm học 2011-2012: Có 01 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba

   - Năm học 2012-2013: Có 01 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 01 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Y tế

   - Năm học 2013-2014: Có 01 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 03 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ Y tế

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế