Sứ mạng của Trường
  • Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ, khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.


Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác