PHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Lịch sử phát triển:

    Phòng Nghiên cứu Khoa học được thành lập tại Trường Đại học Y - Dược Huế (lúc đó là trường Đại học Y Khoa Huế) sau ngày giải phóng miền Nam. Đến năm 1990, Phòng được đổi tên là Phòng Quản lý khoa học và Sau đại học. Năm 1997, Phòng lại một lần nữa được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tháng 3.2007, cùng với sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, Phòng được đổi tên thành Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế và được giữ nguyên tên gọi theo đề án tái cấu trúc của Trường năm 2020 (theo Quyết định 159/QĐ-ĐHH ngày 07/02/2020). 

            Lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ:

- 1976-1989:    BS. Văn Học Tấn

- 1989-2001:    NGƯT.BS. Đoàn Văn Quýnh

- 2001-2003:    GS.TS.Huỳnh Văn Minh

- 2003-2007:    GS.TS. Trần Hữu Dàng

- 2007-2010:    PGS.TS. Lê Đình Khánh

- 2010-2015:    GS.TS. Trần Văn Huy

- 2015-2021:    PGS.TS Nguyễn Minh Tâm

- 6/2021 - nay: PGS.TS. Đặng Công Thuận

2. Hệ thống tổ chức:

Trưởng phòng:

PGS.TS. Đặng Công Thuận

ĐT: +84.913427196; Email: dcthuan@huemed-univ.edu.vn

Phó trưởng phòng:

TS. Nguyễn Thị Anh Phương (Phụ trách về Hợp tác quốc tế)

ĐT: +84.947641177; Email: phuong.nta@huemed-univ.edu.vn

 

TS. Nguyễn Thanh Thảo (Phụ trách về KHCN-Tạp chí)

ĐT: +84.906449964; Email: ntthao@huemed-univ.edu.vn

    Phòng KH-CN-HTQT có 12 cán bộ, trong đó có 03 cán bộ kiêm nhiệm. Về trình độ cán bộ, Phòng có 01 Phó giáo sư, 02 tiến sỹ, 1 thạc sỹ, 03 cán bộ đang học thạc sỹ  và 05 cán bộ có trình độ đại học. Ngoài đội ngũ cán bộ cơ hữu, Phòng còn có mạng lưới trợ lý NCKH ở các khoa/bộ môn và đội ngũ cộng tác viên đối ngoại là cán bộ và sinh viên trong và ngoài trường

    Về cơ cấu tổ chức, Phòng KHCN-HTQT có 3 tổ chức năng: Tổ Lễ tân- Đối ngoại, Tổ Phát triển dự án và tổ Khoa học công nghệ. Ngoài ra, theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng hiện tại cũng đang quản lý Tạp chí Y Dược học của Trường.

3. Chức năng- Nhiệm vụ:

3.1. Chức năng: Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế là phòng chức năng trực thuộc trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác theo phân công, cụ thể là:

   - Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ; triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường.

   - Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế; tổ chức, chỉ đạo, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế trong Nhà trường.

3.2. Nhiệm vụ: Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế có các nhiệm vụ sau đây:

  *Về công tác Khoa học - Công nghệ:

   - Đề xuất, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Nhà Trường cho từng giai đoạn và hàng năm.

   - Quản lý, tổ chức, triển khai, giám sát và kiểm tra các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp; đề tài NCKH-CN liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài.

   - Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện các chủ trương, chế độ và chính sách về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong Trường.

   - Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đăng ký bản quyền, quản lý và khai thác các thông tin về sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường, tham gia quản lý và giám sát hoạt động các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

   - Tổ chức xuất bản Tạp chí Y Dược học; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước.

   - Làm đầu mối triển khai, cung cấp các minh chứng cho việc công nhận và bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với cán bộ, viên chức Trường theo chỉ đạo của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Bộ giáo Dục và Đào tạo và Đại học Huế.

   - Làm đầu mối tổ chức, triển khai và giám sát hoạt động xét duyệt đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cho các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ.

   - Quản lý và giám sát các hoạt động của doanh nghiệp khoa học công nghệ trong Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

  *Về công tác Hợp tác quốc tế:

   - Làm đầu mối xây dựng chiến lược và kế hoạch hợp tác quốc tế của Nhà trường từng giai đoạn và hằng năm.

   - Làm đầu mối quản lý, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, các chương trình dự án hợp tác với nước ngoài về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn Trường.

   - Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết thủ tục đoàn ra (thủ tục xuất cảnh, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và các thông tin cần thiết), đoàn vào; thủ tục cho cán bộ, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi hợp tác ở nước ngoài.

   - Kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác quốc tế của các đơn vị trong Nhà trường, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế ở các đơn vị.

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lễ tân đối ngoại của Nhà trường.

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có yếu tố nước ngoài.

   - Phối hợp với các đơn vị triển khai kế hoạch xét phong tặng chức danh giáo sư danh dự cho các giáo sư nước ngoài có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà Trường.

   - Làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện và quản lý các khóa đào tạo y khoa liên tục.

4. Liên hệ:

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế

Tầng 3 - Nhà A - Trường Đại học Y - Dược Huế

(Địa chỉ: 06 Ngô Quyền - TP Huế - Việt Nam)

ĐT:  84.234.3.822.873;    Email:  stir@huemed-univ.edu.vn

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế