Trường Đại học Y - Dược Huế có 4 công trình và cụm công trình đạt giải thưởng Cố đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV 10/03/2023 23:36

Ngày 30/12, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ lần 4 năm 2021. Đây là giải thưởng Nhà nước cấp Tỉnh được tổ chức 5 năm một lần. 

Giải thưởng được xét tặng cho tác giả có công trình, cụm công trình xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tính khả thi, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế, là ngành then chốt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, gắn với đưa Tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm đến. Qua kết quả đánh giá của Hội đồng giải thưởng, UBND tỉnh quyết định tặng giải thưởng Cố đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021 cho 14 công trình và cụm công trình xuất sắc, bao gồm:  01 công trình thuộc lĩnh vực kỹ thuật, 02 công trình thuộc lĩnh vực tự nhiên, 01 công trình và 01 cụm công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 03 công trình thuộc lĩnh vực xã hội và nhân văn, 02 công trình và 04 cụm công trình thuộc lĩnh vực Y Dược.    


Đại diện bốn nhóm tác giả Trường Đại học Y - Dược Huế đạt giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ IV năm 2021

Trường Đại học Y - Dược Huế đã có 4/14 công trình và cụm công trình được trao tặng giải thưởng. Trong lĩnh vực Y Dược, Nhà trường đã có đến 4/6 công trình và cụm công trình bao gồm: Công trình “Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật nội soi hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa gan mật ở Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế”; Cụm công trình “Nghiên cứu tình hình đột quỵ; thực trạng một số bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ và một số giải pháp can thiệp dự phòng cho người dân tỉnh Thừa Thiên Huế” (gồm 12 công trình); Cụm công trình “Ứng dụng kỹ thuật cao phát hiện sự khuếch đại gen HER2 trong ung thư vú ở phụ nữ miền Trung – Tây Nguyên Việt Nam” (gồm 8 công trình); Công trình “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trong chẩn đoán và can thiệp một số bệnh lý”.   

Đây là lần thứ hai Trường Đại học Y - Dược Huế nhận giải thưởng Cố đô về Khoa học Công nghệ.


PGS.TS.Đoàn Phước Thuộc, GVCC Khoa YTCC và ThS. Nguyễn Thị Hường, GV Khoa YTCC đại diện nhóm tác giả của Cụm công trình “Nghiên cứu tình hình đột quỵ; thực trạng một số bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ và một số giải pháp can thiệp dự phòng cho người dân tỉnh Thừa Thiên Huế”.


PGS.TS. Đặng Công Thuận, GVCC BM Mô phôi, GPB-PY và TS. Nguyễn Thanh Tùng, GV Khoa Cơ bản đại diện nhóm tác giả của Cụm công trình “Ứng dụng kỹ thuật cao phát hiện sự khuếch đại gen HER2 trong ung thư vú ở phụ nữ miền Trung – Tây Nguyên Việt Nam”.


TS. Nguyễn Thanh Thảo, GVC BM Chẩn đoán hình ảnh và TS. Lê Trọng Bỉnh, GVC BM Chẩn đoán hình ảnh đại diện tác giả công trình “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật  chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý”


GS.TS. Trần Văn Huy, GVCC Bộ môn Nội và TS. Vĩnh Khánh, TT Tiêu hóa – Nội soi Bệnh viện Trường ĐHYD Huế đại diện nhóm tác giả của công trình “Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật nội soi hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa gan mật ở Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế” 

* Danh sách các công trình/cụm công trình của Trường đạt giải thưởng Cố đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021

STT

Công trình/Cụm công trình

Tác giả 

1.

Công trình “Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật nội soi hiện đại trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa gan mật ở Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế” 

1. GS.TS. Trần Văn Huy

2. TS. Phan Trung Nam

3. ThS. Vĩnh Khánh

4. ThS. Trần Quang Trung

5. ThS. Lê Minh Tân

6. ThS. Nguyễn Thị Huyền Thương

7. ThS. Trương Xuân Long

8. ThS. Nguyễn Phan Hồng Ngọc

9. ThS. Nguyễn Thị Ngà

10. ThS. Đặng Thị Khánh Thảo

11. CNĐD. Phan Thị Hồng Quý

12. CNĐD. Nguyễn Thị Thanh Tú

13. ĐD. Lê Thị Bích Thảo

2.

Cụm công trình “Nghiên cứu tình hình đột quỵ; thực trạng một số bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ và một số giải pháp can thiệp dự phòng cho người dân tỉnh Thừa Thiên Huế” (gồm 12 công trình):

1. Nghiên cứu tình hình đột quỵ và xây dựng mô hình can thiệp dự phòng dựa vào cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nghiên cứu thực trạng nhận biết một số bệnh không lây nhiễm và hành vi điều trị, dự phòng ở người dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm tại hai phường của thành phố Huế.

4. Thực trạng kiểm soát huyết áp và một số yếu tố liên quan của người dân ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Nghiên cứu thói quen, lối sống và tiếp cận dịch vụ y tế phòng, chống đái tháo đường típ 2 của người dân tại hai xã thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tỷ lệ rối loạn lipid máu và một số yếu tố liên quan ở người dân tại hai xã của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Hội chứng chuyển hóa và các yếu tố liên quan của người dân huyện Quảng Điển, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tỷ lệ hội chứng chuyển hóa và một số yếu tố liên quan ở người dân tại hai xã của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Giá trị của vòng bụng và tỉ vòng bụng/vòng mông trong tiên đoán hội chứng chuyển hóa  của người dân tại hai xã của huyện Quảng  Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. So sánh một số chỉ số béo phì trong tiên đoán hội chứng chuyển hóa của người dân huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Alcohol consumption and its factors residents associated among redidents in Thua Thien Hue province.

12. Clinical surrogate marker for predicting metabolic syndrome among population in two communes, Quang Dien district, Thua Thien Hue province.

1. PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

2. ThS. Nguyễn Thị Hường

3. PGS.TS. Lê Chuyển

4. GS.TS. Huỳnh Văn Minh

5. ThS. Đoàn Phạm Phước Long

6. CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng

7. BS. Nguyễn Thị Phương Thảo

8. BS. Nguyễn Thị Hồng Nhi

9. BS. Phan Thị Thùy Linh

10. PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm

11. PGS.TS. Hoàng Anh Tiến

12. BS. Lê Đức Huy

13. PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn

14. ThS. Trần Thị Thanh Nhàn

15. TS. Lê Văn Chi

16. ThS. Dương Thị Hồng Liên

17. KS. Nguyễn Minh Huy

 

3.

Cụm công trình “Ứng dụng kỹ thuật cao phát hiện sự khuếch đại gen HER2 trong ung thư vú ở phụ nữ miền Trung – Tây Nguyên Việt Nam” (gồm 8 công trình):

1. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu (Dual-ISH) bằng máy nhuộm hóa mô miễn dịch phát hiện sự khuếch đại gen HER2 trong ung thư biểu mô tuyến vú.

2. Ứng dụng kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu (Dual-ISH) phát hiện sự khuếch đại gen HER2 trong ung thư biểu mô tuyến vú.

3. Correlation between HER2 Expression and Clinicopathological Features of Breast Cancer: A Cross- Sectional Study in Vietnam.

4. HER2Ile655Val Single Nucleotide Polymorphism Associated with Early-Onset Breast Cancer Susceptibility: A Systematic Review and Meta-Analysis.

5. Nghiên cứu phân nhóm phân tử bằng hóa mô miễn dịch và mối liên quan với các yếu tố tiên lượng kinh điển trong ung thư biểu mô tuyến vú.

6. Nghiên cứu phân nhóm phân tử ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập dựa trên hóa mô miễn dịch và lai tại chỗ.

7. Nghiên cứu tình trạng HER2 và mối liên quan với một số yếu tố tiên lượng trong ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập.

8. Nghiên cứu phân nhóm phân tử và mối liên quan với độ mô học và giai đoạn bệnh trong ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập.

1. PGS.TS Đặng Công Thuận

2. GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

3. TS. Nguyễn Thanh Tùng

4. BS. Nguyễn Trần Bảo Song

5. ThS. Lê Trọng Lân

6. PGS.TS. Nguyễn Văn Mão

7. PGS.TS. Nguyễn Đình Tùng

8. PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo Quân

9. ThS. Ngô Văn Trung

10. CN. Trần Thị Hoàng Liên

11. ThS. Hoàng Thị Ái Phương

12. TS. Nguyễn Bá Thông

13. ThS. Lê Thị Thu Thảo

14. ThS. Trần Nam Đông

15. ThS. Ngô Cao Sách

16. ThS. Nguyễn Phan Quỳnh Anh

4.

Công trình “Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến trong chẩn đoán và can thiệp một số bệnh lý”.

1. TS. Nguyễn Thanh Thảo

2. TS. Lê Trọng Bỉnh

3. PGS.TS. Lê Trọng Khoan

4. ThS. Ngô Đắc Hồng Ân

5. ThS. Hoàng Ngọc Thành

6. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

7. ThS. Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh

 

 

    kokototo
Bài viết khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế