Bộ môn Nội

GIỚI THIỆU

 

Trưởng Bộ môn: - PGS.TS. Trần Văn Huy

Phó Trưởng Bộ Môn:  

- PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo

- PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

Bộ môn Nội được thành lập từ 1957.

* Từ năm 1957 đến 1975: Bộ môn Nội thuộc Khoa Y-Viện Đại học Huế. Đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm có 6 giảng viên, chưa có học hàm, học vị, bên cạnh đó còn có mời cán bộ giảng dạy ở Sài Gòn (TP. HCM). Thời điểm này Bộ môn chỉ đào tạo bác sĩ đa khoa hệ chính quy và chưa đào tạo sau đại học, thực hiện chức năng đào tạo thuần tuý chuyên môn.

* Từ 1975 đến nay: Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bộ môn Nội bắt đầu ổn định lại nhân sự và thực hiện công tác đào tạo và điều trị ổn định.

Trong giai đoạn từ năm 1975 đến 1980, đội ngũ cán bộ giảng dạy vẫn còn ít, tuy chỉ có 10 cán bộ, nhưng tập thể Bộ môn đã vượt qua khó khăn chung để làm tốt công tác giảng dạy và tích cực tham gia các phong trào lao động xã hội như Nam Thạch Hãn, Nam Sông Hương, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Nam Đông...

Từ năm 1981 đến năm 1989, công tác chuyên môn đã có sự khởi sắc. Đây là giai đoạn thành lập Học viện Y Huế (sự kết hợp giữa Trường và Viện); đội ngũ cán bộ trong Bộ môn được tăng cường và cũng bắt đầu hướng chuyên khoa hoá cho cán bộ giảng dạy. Trong giai đoạn này, mỗi một cán bộ giảng dạy vừa đảm trách công tác giảng dạy vừa tham gia công tác điều trị tại Bệnh viện, trong đó có một số cán bộ làm công tác kiêm nhiệm (Trưởng Khoa, Phó Khoa tại Bệnh viện). Thực hiện theo thông tư Liên Bộ (06) hợp tác giữa Trường và Viện, toàn thể cán bộ Bộ môn đã có tinh thần đoàn kết với các thành viên khoa bạn ở Bệnh viện để công tác điều trị và giảng dạy phát triển tốt.

Cán bộ giảng dạy bắt đầu được đi học Chuyên khoa I tại Hà Nội, một số cán bộ đi tu nghiệp tại Cộng hoà Pháp, và đây cũng là giai đoạn Nhà trường bắt đầu đào tạo thêm hệ chuyên tu tuyến y tế cơ sở - lớp đầu tiên này sau khi tốt nghiệp đã trở thành những cán bộ chủ chốt của các cơ sở y tế tại miền Trung.

Từ năm 1990 đến 1995 là thời kỳ đổi mới của đất nước; Bộ môn Nội cũng đã có những bước chuyển mình khá rõ rệt: CBGD đã thực sự được chuyên khoa hoá. Bộ môn đã được phân thành 8 phân khoa thuộc Bộ môn. Số lượng sinh viên tăng lên đáng kể; cùng với thời gian này Bộ môn đã bắt đầu đào tạo Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ Nội trú Bệnh viện.

Từ 1995 đến nay, là giai đoạn phát triển mạnh về kinh tế xã hội và khoa học; bắt đầu có nhiều hình thức đào tạo đại học như hệ chính quy và hệ liên thông (Bác sĩ đa khoa 6 năm, Răng hàm mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược sĩ, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân kỹ thuật y học, Bác sĩ đa khoa 4 năm…), và Sau Đại học như Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II (Nội khoa, Nội Tim mạch, Nội Thần kinh, Nội Tiêu hóa, Nội tiết, Lão khoa, Nội Thận – Tiết niệu), Bác sĩ Nội trú Bệnh viện, Thạc sĩ và cả Nghiên cứu sinh. Riêng CKI, CKII ngoài đào tạo tại Huế còn có đào tạo tại các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ…

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Huế là một trong những Bộ môn tiêu biểu của Nhà trường về phương diện đào tạo (về đại học và sau đại học), thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia công tác điều trị, khám chữa bệnh tại các khoa lâm sàng của Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế.

III. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ:

- Trước năm 1975: Trưởng Bộ mônTHẦY LÊ VĂN BÁCH
   Phó Trưởng Bộ môn: BS. Nguyễn Khoa Mân
Từ năm 1975 đến 1990: Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bách
Từ năm 1990 đến 1995: Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bách
   Phó Trưởng Bộ môn: BS. Lê Văn Bàng

Từ năm 1995 đến 2004: Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Lê Văn Bàng
   Phó Trưởng Bộ môn: GS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Hữu Dàng

Từ năm 2005 đến 2007: Trưởng Bộ Môn : PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Trần Hữu Dàng.
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Võ Tam
   Phó Trưởng Bộ Môn : GS.TS. Phạm Như Thế

Từ năm 2007 đến 2010: Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Trần Hữu Dàng
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Võ Tam
   Phó Trưởng Bộ Môn kiêm nhiệm : GS.TS. Phạm Như Thế

Từ 2010 đến 2014: Trưởng Bộ Môn : GS.TS. Huỳnh Văn Minh
   Phó Trưởng Bộ Môn: GS.TS. Nguyễn Hải Thuỷ
   Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
   Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi

Từ 2014 đến 2019: Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Văn Huy
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Nguyễn Anh Vũ
  Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo   

Từ 2019 đến nay: Trưởng Bộ môn: GS.TS. Trần Văn Huy
  Phó Trưởng Bộ Môn: TS.BS. Lê Văn Chi
  Phó Trưởng Bộ Môn: PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo   

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tính đến nay, tổng số cán bộ, người lao động hiện có của Bộ môn Nội là 38, Bộ môn đã có một đội ngũ cán bộ vững mạnh về học hàm, học vị.

Cụ thể gồm: 06 Giáo sư; 07 Phó Giáo sư; 03 Tiến sĩ; 02 Thạc sĩ-BSCKII; 12 Thạc sĩ; 06 Bác sĩ và 02 chuyên viên.

Bộ môn Nội gồm 1 Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm chung, 2 Phó trưởng Bộ môn. Các thành viên của Ban Chủ nhiệm Bộ môn phụ trách điều hành các mặt công tác như đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học. Bộ môn có 1 nhóm trợ lý giáo vụ phụ trách đại học, kiểm định chất lượng đào tạo, 1 trợ lý giáo vụ phụ trách sau đại học, 1 trợ lý nghiên cứu khoa học, 1 trợ lý giáo tài

Bộ môn đã phân làm nhiều phân môn gồm: Tim mạch, Hô hấp, Thần kinh, Thận-Tiết niệu, Cơ xương khớp, Nội tiết, Tiêu hóa. Các Trưởng phân môn là những Thầy Cô giảng dạy lâu năm và có học hàm Giáo sư. Bên cạnh đó, Bộ môn còn có một số giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên mời giảng từ các Khoa, Bộ môn khác thuộc Trường, Bệnh viện Trung ương Huế, Khoa Y - Đại học Đà Nẵng…

Tổ chức đảng, đoàn thể: hiện tại Chi bộ Bộ môn Nội gồm 22 đảng viên chính thức. Công đoàn bộ phận BM Nội gồm 35 đoàn viên và sinh hoạt tại 2 tổ Công đoàn.

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NỘI

GS.TS.GVCC Trần Văn Huy
Trưởng Bộ môn Nội

TS.GVC. Lê Văn Chi
Phó Trưởng Bộ môn Nội

PGS.TS.GVCC Hoàng Bùi Bảo
Phó Trưởng Bộ môn Nội


CẤP ỦY CHI BỘ BỘ MÔN NỘI

                                           

Đ/c Trần Văn Huy
Bí thư Chi bộ BM Nội

 Đ/c Lê Văn Chi
  Phó Bí thư Chi bộ BM Nội

 Đ/c Nguyễn Hoàng Thanh Vân
Chi uỷ viên Chi bộ BM Nội


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ MÔN NỘI

TS. Nguyễn Hoàng Thanh Vân
Chủ tịch Công đoàn BP
Bộ môn Nội

ThS. Trần Quang Trung
Uỷ viên BCH Công đoàn BP 
Bộ môn Nội

ThS. Lê Thị Hồng Vân
Uỷ viên BCH Công đoàn BP      
Bộ môn Nội


CÁC GIÁO SƯ CỦA BỘ MÔN NỘI

 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn Nội, tầng 1, nhà B – Trường Đại học Y Dược Huế

06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

Số điện thoại: 0234.3845519

Email: bm.noi@huemed-univ.edu.vn

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế