Bộ môn Sinh lý

BỘ MÔN SINH LÝ HỌC

(Department of Physiology)

Email: bm.sinhly@huemed-univ.edu.vn

Phụ trách Bộ môn: TS.GVC Nguyễn Hải Qúy Trâm

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Bộ môn Sinh lý học được thành lập từ ngày thành lập trường 1957, sự phát triển của Bộ môn gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Y Dược Huế.

Qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển đặc biệt hơn 45 năm sau ngày thống nhất đất nước, Bộ môn Sinh lý học đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh. Trong hơn 60 năm qua, Bộ môn Sinh lý học đã góp phần đào tạo được gần 20.000 Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân đại học và đào tạo được hơn 10.000 học viên Sau đại học tốt nghiệp ra trường.

Tập thể Bộ môn đã tích cực hoạt động trên nhiều lĩnh vực để không ngừng phát triển và hoàn thiện. Đến nay Bộ môn Sinh lý học đã có đội ngũ cán bộ có trình độ trên đại học.

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Sinh lý học là môn học cơ sở rất quan trọng của Y học. Những kiến thức về Sinh lý học trực tiếp phục vụ cho các môn bệnh học và là cơ sở để giải thích và phát hiện các rối loạn chức năng trong tình trạng bệnh lý. Mỗi phương pháp chẩn đoán, điều trị hay phòng bệnh đều phải được đặt trên cơ sở kiến thức sinh lý học.

Đối tượng và vị trí của sinh lý học trong Y học, sinh lý học có vai trò quan trọng:

1. Hoạt động bình thường của cơ thể luôn được dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá tình trạng và mức độ bệnh lý trong lâm sàng.

2. Y học luôn đặt những vấn đề nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh cho sinh lý học.

3. Cơ thể con người là một cấu trúc hữu cơ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh và điều kiện sinh sống. Không có một cơ thể mẫu cho nhân loại, không được lấy tiêu chuẩn sinh lý của người nước này để đánh giá hoạt động sinh lý của người nước khác.

4. Các cơ quan, bộ phận trong cơ thể đều có liên quan mật thiết với nhau và hoạt động một cách hiệp đồng với nhau. Toàn bộ cơ thể là một thể thống nhất tự điều chỉnh hoạt động của mình. Đó là đặc điểm của cơ thể sống.

III. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

- Trước 1963: GS. Kaufmann

- Từ 1963 - 1975: BS. Lê Văn Bách

- Từ 1975 - 1995: PGS.TS. Lê Viết Khoa

- Từ 1995 - 1996: BS. Nguyễn Thị Khoan

- Từ 1996 - 2005: PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân

- Từ 2005 - 2016: TS. Hoàng Khánh Hằng

- Từ 2016-2020: ThS.GVC. Nguyễn Đình Duyệt

- Từ 2020 đến nay: TS.GVC.Nguyễn Hải Qúy Trâm

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện nay, Bộ môn Sinh lý có tất cả 11 CBCNV gồm:

- 06 cán bộ giảng dạy, trong đó có 01 PGS.TS chuyên ngành Nội khoa, 01 ThS.GVC, 01 Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý học tại Trường Đại học Y Hà Nội, 02 Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học sự sống và công nghệ sinh học tại Trường Đại học Sassari, Ý và 01 Tiến sĩ tại Trường Đại học Queensland, Úc chuyên ngành miễn dịch và ung thư.

- 04 cán bộ kỹ thuật viên, trong đó có 01 Thạc sĩ chuyên ngành Y học chức năng, 03 Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học sự sống và công nghệ sinh học tại Trường Đại học Sassari, Ý.

- 01 Y công.

Trong đó, có 1 CBGD tham gia điều trị tại khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trường, 1 CBGD tham gia phòng Thăm dò chức năng Điện não-Điện cơ, 1 CBGD đang là phó viện Y sinh học Trường Đại học Y Dược.

 

- Họ và tên: Hoàng Khánh Hằng

- Trưởng BM nhiệm kỳ 2005-2016.

- Chức danh, học hàm, học vị: TS. Giảng viên chính

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Sinh lý – Trường Đại học Y Dược

- Điện thoại: 0913408961           

- Email: hkhang@huemed-univ.edu.vn

- Hướng nghiên cứu chính: Sinh lý về nội tiết, sinh dục và thần kinh

- Họ và tên: Nguyễn Đình Duyệt

- Phụ trách BM nhiệm kỳ 2016-2020

- Chức danh, học hàm, học vị: ThS. Giảng viên chính

- Hướng nghiên cứu chính: Sinh lý về máu, tiêu hóa, thận tiết niệu, thần kinh

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS. Giảng viên cao cấp

- Hướng nghiên cứu chính: Sinh lý về tim mạch và hô hấp

- Họ và tên: Nguyễn Hải Qúy‎ Trâm

- Phụ trách Bộ môn 2019-2024 

- Chức danh, học hàm, học vị: TS. Giảng viên chính                                    

- Hướng nghiên cứu chính: Sinh lý về tế bào, máu, tiêu hóa, nội tiết, sinh dục

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu Dung

- Phó trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2019-2024

- Chức danh, học hàm, học vị: TS. Giảng viên chính

- Hướng nghiên cứu chính: Sinh lý tim mạch, hô hấp, thần kinh

- Họ và tên: Hoàng Thị Mai Thanh

- Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ- Giảng viên

- Giáo vụ Bộ môn                  

- Hướng nghiên cứu chính: Sinh lý hô hấp, thận tiết niệu

- ThS. Ngô Thị Tuyết Diệu

Tổ Phó công đoàn

- ThS. Lê Thị Kim Dung

Tổ Trưởng công đoàn

- ThS.Phan Thị Tuyết Nhung                      

Phụ trách Giáo tài-CSVC                                  

- ThS.Phan Nguyễn Anh Thư

Trợ lý Giáo vụ

V. HOẠT ĐỘNG 

1. Đào tạo Đại học: Giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các đối tượng sau:

- Đào tạo 22 ngành và chuyên ngành đào tạo đại học hệ chính quy và liên thông, trong đó, hệ chính quy 09 ngành (Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học Dự phòng, Y học Cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế Công cộng).

- Hệ liên thông chính qui có 07 ngành (Y khoa, Y học Dự phòng, Y học Cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học);

- Hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học có 6 ngành và chuyên ngành (Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng phụ sản, Điều dưỡng Gây mê Hồi sức, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế Công cộng). - Chuyên đề Sinh lý học (đối tượng BSCKI, BSCKII và Thạc sỹ).

- Hiện nay, Bộ môn Sinh lý đã triển khai phương pháp dạy tích cực theo chương trình đổi mới của trường Đại học Harvard cho sinh viên Y đa khoa và Răng Hàm Mặt và chương trình thực hành cho các đối tượng trên. Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia biên soạn các ca lâm sàng và hướng dẫn cho các em làm quen cách giải quyết các vấn đề.

Giáo trình: uất bản giáo trình Sinh lý học (năm 2017) dành cho đối tượng Bác sĩ đa khoa RHM và một số đối tượng khác.

2. Giảng dạy Sau đại học

Các đối tượng Cao học, Nội trú và Chuyên khoa I, II hệ Nội - Nhi và Y học chức năng tại Huế cũng như ở ngoại tỉnh.

- Năm 2019 vừa qua, Bộ môn chúng tôi tham gia mở ngành Tiến sĩ Khoa học Y sinh tại Trường Đại học Y Dược Huế.

3. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Ðã thực hiện 91 đề tài NCKH trong nước trong đó: tham gia 5 đề tài cấp bộ, thực hiện 45 đề tài cấp cơ sở, 16 đề tài tốt nghiệp đại học, 23 đề tài sau đại học, 2 đề tài sáng kiến cải tiến được giải thưởng của Nhà trường và một số bài báo Quốc tế.

- Một số đề tài được đăng trên các tạp chí Y học thực hành, tạp chí Nội khoa, tạp chí Nội tiết-Đái tháo đường Việt Nam, tạp chí Y Dược học, tạp chí Sinh lý học Việt Nam.

- Tham gia và chủ trì nhiều đề tài KHCN các cấp.

- Hướng dẫn cán bộ trẻ và sinh viên thực hiện đề tài NCKH tham dự các Hội nghị Khoa học Y-Dược tuổi trẻ toàn quốc đã đạt nhiều giải thưởng, Giải thưởng sinh viên NCKH, Giải thưởng VIFOTEC...

- Bộ môn có nhiều bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế uy tín: Elsevier, Journal of infection in developing countries, Journal of Clinical Oncology, Hematological Oncology.

Năm 2016: TS. Nguyn Hi Qúy Trâm

Evaluation of early markers of nephropathy in patients with types 2 diabetes mellitus.

Plasma PP13 and urinary GAGs/PGs as early markers of pre-eclampsia.  

Identification of differentially expressed proteins in atherosclerotic patients with type 2 diabetes. 

Năm 2019: TS. Hoàng Th Mai Thanh

Progression of Disease Within 24 Months in Follicular Lymphoma Is Associated With Reduced Intratumoral Immune Infiltration.

EBV+CNS lymphoma have a distinctive tumour microenvironment and genetic profile, which is amenable to combination 3rd party EBV-specific CTL and Ibrutinib therapy.

Năm 2019: TS. Nguyn Th Hiếu Dung  

Herbal Medicine for Slowing Aging and Aging-Associated Conditions: Efficacy, Mechanisms, and Safety. Current vascular pharmacology (2019)

Năm 2020:  TS. Nguyn Th Hiếu Dung

Herbal Medicine for Cardiovascular diseases: Efficacy, Mechanisms, and Safety, Frontiers in Pharmacology (2020)

* Ngoài ra, mt s bài nghiên cu được báo cáo ti các hi ngh khoa hc trẻ:

Năm 2018:  ThS. Phan Th Tuyết Nhung

Development of allergens extraction method in fresh Tomato’s peel and pulp that cause allergy in human.

Năm 2019: ThS. Ngô Th Tuyết Diu

Developing a cost-effective technology for genetic diagnostic testing of epilepsy patients. 

4. Mt s hot động khác

- Nhiều cán bộ tham gia công tác Đảng, Chính quyền, Công đoàn... và các hoạt động khác theo nhu cầu công tác được Nhà trường giao.

- Công tác Bệnh viện Trường: Bộ môn có 3 cán bộ giảng dạy tham gia khám và điều trị tại Bệnh viện, đảm bảo đúng quy chế bệnh viện, phục vụ có chất lượng cao.

- Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia nhiều Hội nghị khoa học Sinh lý học toàn quốc và các Hội nghị chuyên ngành trong toàn quốc tổ chức tại thành phố Cần Thơ và thủ đô Hà Nội.

- Tăng cường các mối quan hệ quốc tế trong việc ứng dụng và phát triển các trang thiết bị hiện có để hỗ trợ cho công tác giảng dạy.

- Bộ môn tham gia giảng dạy cho sinh viên nước ngoài trong chương trình FutureDocs năm 2019.

Hoạt động Công đoàn:

- Tổ công đoàn Bộ môn Sinh lý thường xuyên tham gia tích cực các hoạt động Công đoàn do nhà trường và Đại học Huế tổ chức.

- Công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm nom chăm sóc mẹ Việt Nam Anh Hùng do Nhà trường nuôi dưỡng.

- Tham gia vận động quyên góp nghĩa tình cho các chiến sỹ nhà Giàn, tham gia đóng góp cứu trợ đồng bào khó khăn do thiên tai lũ lụt, dịch bệnh Covid.

- Tham gia ủng hộ các phong trào Blouse xanh, Tết ấm cho em, ủng hộ trẻ em Ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

- Hưởng ứng tham gia chương trình “Gói quà xuân” do Công đoàn trường phát động.

- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tham gia Hội thi cắm hoa nhân ngày 8/3/2018, tham gia nấu ăn.

- Ngoài ra, các cán bộ giảng dạy của Bộ môn tham gia công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Hoạt động thể thao:

Bộ môn luôn đạt giải trong hội thi bóng bàn tại các Trường Đại học do Bộ GD & ĐT, Đại học Huế tổ chức.

 


Tham gia kỳ thi Sinh lý Quốc tế tổ chức tại Malaysia năm 2012


Tham gia kỳ thi Sinh lý Quốc tế tổ chức tại Indonesia năm 2019


Tham gia Hội nghị khoa học toàn quốc tại Hà nội năm 2016


Tham gia báo cáo khoa học trẻ tại Trường Đại học Y Dược 2019


Phương pháp dạy và học tích cực năm 2019


Tổ chức thi thực hành Sinh lý học


Tham gia giảng dạy cho sinh viên nước ngoài trong chương trình FutureDocs


Tham gia giảng dạy cho sinh viên nước ngoài trong chương trình FutureDocs


PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hằng tham gia giải bóng bàn toàn quốc do Bộ giáo dục & Đào tạo tổ chức đạt huy chương vàng


Hoạt động đánh bóng bàn mang nhiều thành tích cho Nhà trường

 

 

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế