Khoa Răng Hàm Mặt

KHOA RĂNG HÀM MẶT

Phụ trách Khoa: 
TS.BSCKII. Trần Tấn Tài
 
 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN:

Năm 1975, bộ môn Răng Hàm Mặt (RHM) được thành lập với 5 cán bộ tham gia giảng dạy và điều trị. Vào những năm 1980, đội ngũ cán bộ được tăng cường với các bác sĩ RHM được đào tạo tại TPHCM và Hà Nội, cùng các y sĩ răng trẻ em. Đến năm 1999, bộ môn bắt đầu đào tạo bác sĩ RHM hệ chính quy.

Ngày 10/11/2004, khoa RHM được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ bộ môn RHM trước đó. Ban đầu, khoa gồm có 3 bộ môn trực thuộc; sau đó được thành lập thêm 2 bộ môn nâng thành 5 bộ môn; đến nay, đã phát triển thành 7 bộ môn, gồm có: Phục hình, Phẫu thuật trong miệng và cấy ghép nha khoa, Nha khoa cộng đồng và Nha khoa hổ trợ, Bệnh lý miệng và Phẫu thuật hàm mặt, Chữa răng nội nha – Răng trẻ em - Mô phỏng lâm sàng, Chỉnh hình răng mặt và Nha chu, Nha cơ sở và X quang Răng Hàm Mặt.

Hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng dạy, khoa còn chú trọng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Ban Chủ nhiệm khoa qua các thời kỳ:

- Từ 1975-1991: 
Trưởng bộ môn:
Nha sĩ Dương Đình Phong
 
Phó trưởng bộ môn:  
Bác sĩ Nguyễn Toại
- Từ 1991-2004:
Trưởng bộ môn:
TS. BSCKII Nguyễn Toại
 
Phó trưởng bộ môn:
ThS. Lê Hồng Liên
 
 
BSCKII. Nguyễn Việt Sơn
- Từ 2004-2009:
Trưởng khoa:
TS.BSCKII Nguyễn Toại
 
Phó trưởng khoa:
ThS. Lê Hồng Liên
 
 
BSCKII: Nguyễn Việt Sơn
- Từ 2009-2012:
Trưởng khoa:
TS.BSCKII Nguyễn Toại
 
Phó trưởng khoa:
ThS. Lê Hồng Liên
 
 
ThS. Trần Thanh Phước
 
 
BSCKII: Nguyễn Việt Sơn
-  Từ 2012-2014:
Trưởng khoa:
PGS. TS Nguyễn Toại
 
Phó Trưởng khoa:
ThS. Trần Thanh Phước
 
 
BSCKII: Nguyễn Việt Sơn
- Từ 2014-2016: 
Phụ trách khoa:
ThS. Trần Thanh Phước
 
Phó Trưởng khoa:
ThS. BSCKII Trần Tấn Tài
- Từ 2017-nay:   
Phụ trách khoa:
TS. BSCKII Trần Tấn Tài
 
Phó Trưởng khoa:
ThS. Nguyễn Văn Minh
    ThS. Hoàng Anh Đào

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA RĂNG HÀM MẶT:

Khoa được tổ chức thành 7 Bộ môn với 46 cán bộ, gồm 41 cán bộ giảng dạy và 5 cán bộ phục vụ giảng dạy, trong đó:

1. Ban chủ nhiệm khoa:

Phụ trách khoa:
TS. BSCKII Trần Tấn Tài
Phó Trưởng khoa: 
ThS. Nguyễn Văn Minh
  ThS. Hoàng Anh Đào

2. Các Bộ môn và Trưởng Bộ môn:

- Phục hình
- Phẫu thuật trong miệng và cấy ghép nha khoa
- Nha khoa cộng đồng và Nha khoa hỗ trợ: ThS.BSCKII. Phạm Nữ Như Ý
- Bệnh lý miệng và Phẫu thuật hàm mặt: ThS. Nguyễn Văn Minh
- Chữa răng nội nha – Răng trẻ em - Mô phỏng lâm sàng: ThS. Hoàng Anh Đào
- Chỉnh hình răng mặt và Nha chu: ThS. Nguyễn Ngọc Tâm Đan
- Nha cơ sở và X quang Răng Hàm Mặt: TS. Phan Anh Chi

3. Các trợ lý:

 - Giáo vụ sau đại học: ThS.BSCKII. Phạm Nữ Như Ý
 - Giáo vụ đại học: ThS. Hoàng Anh Đào
                                                                                           - Nghiên cứu khoa học: ThS. Nguyễn Văn Minh
                                                                                           - Giáo tài: ThS.Châu Ngọc Phương Thanh

4. Công đoàn bộ phận Khoa:

- Chủ tịch công đoàn: CN. Trương Thị Anh Nhuệ
- Tổ công đoàn: 3 tổ
+ Tổ trưởng tổ 1: ThS. Trần Xuân Phương
+ Tổ trưởng tổ 2: YS. Nguyễn Thị Lan Phương
+ Tổ trưởng tổ 3: BS. Lê Hà Thùy Nhung

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA RĂNG HÀM MẶT:

1. Chức năng:

Khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Dược Huế đã đào tạo đội ngũ cán bộ đại học và sau đại học phục vụ nhu cầu của ngành RHM tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước, đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn năng lực của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo Đại học: Bác sĩ RHM hệ chính quy, Bác sĩ Y đa khoa, Bác sĩ YHDP, Cử nhân YTCC, Bác sĩ YHCT, cử nhân điều dưỡng các hệ
- Đào tạo sau đại học: Cao học RHM, Bác sĩ nội trú RHM, Bác sĩ CKI và CKII RHM, Cao học TMH, Bác sĩ nội trú TMH, Bác sĩ CKI Y học gia đình, Bác sĩ CKI cấp cứu đa khoa.

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

- Cơ sở dạy học được đảm bảo với hệ thống giảng đường, thư viện và phòng thí nghiệm của trường Đại học Y Dược Huế, Trung tâm Học liệu Đại học Huế.
- Trang bị đầy đủ giáo trình đại học và sau đại học, cùng nhiều tài liệu tham khảo, đầu sách, tạp chí chuyên ngành.
- Thực tập mô phỏng, tiền lâm sàng và lâm sàng tại các labô RHM và khoa RHM của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện TW Huế và Bệnh viện RHM Huế.
- Thực tập cộng đồng, giảng dạy thực địa tại các cơ sở nha học đường, nha cộng đồng tại TP Huế và các huyện thị trong tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị.

V. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về đào tạo:

Với quá trình 40 năm xây dựng và phát triển, khoa RHM đã gặt hái được những thành tích nhất định trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, các hoạt động văn thể mỹ và công tác xã hội. Trong nhiều năm liên tục, khoa đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, nhiều cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở và cấp Bộ. Tập thể khoa và cán bộ được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Hội RHM Việt Nam, BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ĐH Huế và Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế.

2. Quá trình đào tạo:

- Kỹ thuật viên phục hình: Khóa 1980-1982, đào tạo được 4 kỹ thuật viên phục hình.
- Bác sĩ chuyên tu RHM: Từ 1983-1988, đào tạo 3 khóa, 11 bác sĩ tốt nghiệp.
- Bác sĩ RHM chính quy: Đã tuyển sinh lien tục từ 1999 đến nay, chỉ tiêu tuyển sinh ban đầu là 20 sinh viên, đến nay đã tăng lên 100 sinh viên.
- Bác sĩ định hướng chuyên khoa RHM
- Bác sĩ CKI từ năm 1999 và CKII RHM từ năm 2006
- Tham gia giảng dạy cho nhiều Bác sĩ, sinh viên nước ngoài đến học tập tại khoa: Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Mỹ, Nhật Bản....
- Ngoài ra còn tham gia giảng dạy chuẩn hóa cho Lương y Đa khoa tại Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi với số lượng các lớp gần 200 học viên/lớp.

3. Biên soạn giáo trình và sách:

- Luôn cải tiến và đổi mới trong giảng dạy về phương pháp, nội dung cho phù hợp với từng đối tượng.
- Toàn thể cán bộ giảng dạy Khoa đều đạt và vượt giờ chuẩn được giao
- Đã biên soạn và nghiệm thu các giáo trình đại học.
- Đã biên soạn các giáo trình Sau đại học.

4. Về nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài cấp cơ sở ĐH Huế và cấp Trường, 2 đề tài cấp Bộ và 1 nhánh đề tài cấp Nhà Nước; công bố nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành uy tín, trong đó có 14 công trình đăng trên tạp chí nước ngoài; tham gia báo cáo khoa học tại nhiều hội nghị trong nước và nước ngoài.
- Tham gia hướng dẫn cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, bác sĩ CKII RHM, bác sĩ CKII Quản lý Y tế và các đề tài tốt nghiệp của sinh viên RHM hệ chính quy.
- Tham gia các hội đồng chấm bảo vệ luận án, luận văn Sau đại học và Đại học.
- Nhiều sinh viên tham gia các hội nghị khoa học, các chương trình giao lưu sinh viên, thanh niên quốc tế. Đề tài của sinh viên và học viên có chất lượng cao, 1 đề tài đạt giải nhất tại Hội nghị Khoa học trẻ Y Dược toàn quốc năm 2009 tại Hà Nội, 1 đề tài đạt giải nhất tại Hội nghị Khoa học nghiên cứu sinh viên cấp trường, giải nhất Hội nghị Khoa học - đào tạo liên tục và triễn lãm RHM lần thứ IV của Hội RHM Việt Nam

5. Về hợp tác quốc tế:

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học; qua đó tiến hành chuyển giao công nghệ, đào tạo liên tục, nâng cao chất lượng giảng dạy và điều trị.
- Năm 2005, hợp tác với Khoa RHM ĐH Paris Descartes, CH Pháp: mỗi năm, khoa tiếp nhận 1-5 sinh viên Pháp thực tập lâm sàng tại BV Trường.
- Năm 2005, ký kết hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị phẫu thuật khe hở môi-vòm miệng với ĐH Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc.

- Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với ĐH Solingen, Minden, Wuerzburg (Đức), ĐH Montpellier, Marseille, Rennes, Bordeau (Pháp), ĐH Y Nha Tokyo (Nhật Bản), ĐH Tastu(Estonia), các tổ chức của Australia, Đức, Bỉ, Đài Loan...
- Nhiều cán bộ trong khoa tiếp tục công tác, học tập ngắn hạn, dài hạn tại Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản, Úc, Đức, Estonia.

VI. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ:

1. Công tác Đảng:

- Thực hiện quy chế làm việc của Chi ủy, các tổ Đảng (sinh viên, học viên và CB)
- Sinh hoạt hàng tháng và đột xuất theo nghị quyết của Đảng ủy Trường, đóng đảng phí đầy đủ. Nghị quyết chi bộ cụ thể, chất lượng . Kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao.
- Bồi dưỡng ĐV trẻ, quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp ĐV mới: cử Đảng viên mới kết nạp đi học lớp bồi dưỡng và 5 cảm tình Đảng đi dự lớp cảm tình Đảng.
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo điều lệ Đảng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các quy định về y đức; tuân thủ những điều CB, ĐV không được làm.
- Thông qua công tác CQ, ĐT để đánh giá CB, biểu dương ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.
- Trong nhiệm kỳ qua chi bộ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp1 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị.
- Đánh giá chất lượng đảng viên và tập thể chi bộ được xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh 3 năm liền, 100% đảng viên đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Công tác Đoàn thể:

Củng cố và phát triển tổ chức Công đoàn khoa về các nội dung công tác chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần; đấu tranh cho quyền lợi hợp pháp của CBVC. Xây dựng khối đoàn kết trong CBVC. Hoạt động của Công đoàn bộ phận RHM tham gia đầy đủ và tích cực phong trào công đoàn trường nhiều năm liền đạt đơn vị Công đoàn VMXS và có nhiều đoàn viên được khen thưởng cấp Công đoàn ngành, Công đoàn ĐH Huế, Liên hiệp công đoàn Tỉnh.

 

 

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcKhoa DượcBộ môn MắtBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBộ Giáo dục và Đào tạoTrung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinhViện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồngBệnh viện Trường Đại học Y Dược HuếTrung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế